Współpraca Pracodawca – Uczelnia? To da się zrobić!

Dziś chcę Wam opowiedzieć o projekcie, z którym byłam związana przez dwa ostatnie lata. To jeden z tych projektów, który przeczy obiegowej opinii, że szkolnictwo sobie, a pracodawcy sobie. Nie wiem jakie jest Wasze zdanie, ja natomiast często słyszę, że studia nie przygotowują kandydatów do wejścia na rynek pracy, programy nauczania nie są dostosowane do obecnych realiów rynkowych, a wykładowcy nie do końca są skłonni zmieniać swoje dydaktyczne nawyki.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) swoim działaniem pokazuje, że można inaczej. Od stycznia 2014 uczelnia prowadziła projekt, którego celem była modernizacja programu studiów internetowych pierwszego stopnia na Wydziale Informatyki. Do współpracy zaproszono pracodawców, dydaktyków, przedstawicieli NGO, studentów PJATK oraz świetnego metodyka, który stworzył model metodyczny odpowiedni do specyfiki kształcenia zdalnego . Muszę Wam powiedzieć, że zakres działań podjętych przez PJATK przerósł moje najśmielsze oczekiwania.

 • Opracowano innowacyjny model metodyczny kształcenia zdalnego
 • Stworzono podręcznik metodyczny, zgodnie z którym dydaktycy mają przygotowywać materiały dla studentów
 • Opracowano na nowo 24 sylabusy zgodne z wytycznymi nowego modelu kształcenia
 • Przeprowadzono audyt programu studiów
 • Zbadano program studiów pod kątem luk rynkowych
 • Opracowano metodologię badania luk kwalifikacyjnych
 • Opracowano efekty kształcenia dla podstawowych grup zawodów IT
 • Opracowano mapę kompetencji wymaganych w zawodach z obszaru Informatyki
 • Wypracowano rekomendacje dla programu nauczania zawierające kompetencje jakie należy kształcić
 • Stworzono listę zawodów przyszłości w IT
 • Opracowano rekomendacje dotyczące współpracy studentów i absolwentów kierunków informatycznych z osobami nietechnicznymi
 • Przeprowadzono siedem paneli dyskusyjnych z pracodawcami, dydaktykami oraz przedstawicielami NGO
 • Przy współpracy z biznesem zorganizowano hackathon.

Dla mnie ta współpraca była niesamowitym doświadczeniem. Największym zaskoczeniem była dla mnie otwartość obu stron na współpracę oraz skupienie się na wspólnym celu, jakim jest wykształcenie informatyków, którzy bez problemu odnajdą się na rynku pracy i zaspokoją potrzeby pracodawców. Życzę sobie i Wam, aby inne uczelnie poświęcały tak dużo uwagi na współpracę z pracodawcami jak Polsko-Japońska.

Projekt Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK został dofinansowany ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz środków krajowych.

Udostępnij:
Autor wpisu: Ula Zając-Pałdyna
Założycielka HR na obcasach, właścicielka agencji doradztwa personalnego, prawniczka pisząca doktorat z zarządzania.